1021591 01---------------------iad blue-------------------908074 01

Technische rapporten

Bij de verkoop van een onroerend goed object dient er een rapport gemaakt te worden van een aantal technische inspecties (Dossier Diagnostic Technique). De verkoper is verplicht dit rapport op te laten stellen door een technische inspecteur. Alleen een als zodanig ingeschreven en erkend bedrijf mag deze inspecties uitvoeren.

Dit technische rapport omvat de volgende onderdelen (Welk onderdeel deel uitmaakt van het rapport hangt af van de regio en het object):

 • Lood (Plomb) / CREP :

  • De Crep (Constat de Risque d'Exposition au Plomb) is een diagnose die de aanwezigheid van lood in oude verf, in het algemeen, in een huis bepaalt.
  • De accommodatie (appartementen of huizen) waarvoor deze inspectie moet worden uitgevoerd zijn die waarvan de bouwvergunning werd afgegeven vóór 1 januari 1949.
  • De geldigheid : 1 jaar indien lood is aangetroffen, anders onbeperkt.
 • Asbest (Amiante) :

  • De inspectie van de conditie van asbest maakt het mogelijk de conditie / staat van asbesthoudende materialen te bepalen.
  • De huizen die onderwerp van een asbest inspectie zijn, zijn woningen (appartementen en individuele huizen en bijgebouwen), waarvon de bouwvergunning werd afgegeven vóór 1 juli 1997.
  • De geldigheid : afhankelijk van de inspectie. Indien geen asbest is aangetroffen, dan is de geldigheid onbeperkt. Echter, als er astbest aanwezig is, dan dient de eigenaar de staat daarvan iedere drie jaar te controleren.
 • Termieten (Termites)

  • Deze inspectie wordt gebruikt om de aanwezigheid van termieten in een huis te bepalen.
  • Deze inspectie is noodzakelijk wanneer het gebied waarin het pand staat als (mogelijk) risicogebied staat genoteerd. Op deze pagina is te bekijken of deze inspectie voor u van belang is : Termieten.....
  • De geldigheid : 6 maanden
 • Exacte oppervlakte (Metrage loi CARREZ)

  • Ter bepaling van de exacte maten van een appartement. Het rapport dient ook informatie de bevatten over bijv. de huurderscommisie, de financiele en technische staat van het gebouw.
  • Voor alle flatgebouwen / appartementgebouwen voor privé- en commercieelgebruik (met uitzondering van kelders, garages, parkeerplaats en in het algemeen ruimtes of een deel van een ruimte van minder dan 8 m2
  • De geldigheid : onbeperkt.
 • Stand van risico's en vervuiling (Voorheen 'Natuurlijke en technische risico’s' (risques naturels, miniers et technologiques))

  • De aanwezigheid van natuurlijke risico's (overstromingen, aardbevingen), mijnbouw en technologie (industriële, chemische ...) is een rapport dat de koper of huurder op de hoogte brengt van de risico's in de stad/plaats waar hij/zij van plan is om een huis te kopen of het huren.
  • Voor iedere gemeente heeft de préfet van het département een lijst beschikbaar met de risico's. Deze lijst is beschikbaar op het gemeentehuis.
  • Het rapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van het tekenen van de koopactie (l'acte de vente).
 • Gasinstallatie (installation intérieure du gaz)

  • Deze inspectie is bedoeld om de staat van de gasinstallatie (binnenshuis) te bepalen voor het woonhuis en bijgebouwen.
  • Deze inspectie is nodig bij een gasinstallatie ouder dan 15 jaar.
  • De geldigheid : 3 jaar
 • Electriciteitsinstallatie (installation intérieure de l'électricité)

  • Deze inspectie is bedoeld om de toestand van de elektrische (huis)installatie met alle componenten te bepalen.
  • Deze inspectie is nodig bij een elektrische installatie ouder dan 15 jaar.
  • De geldigheid : 3 jaar
 • Energielabel (diagnostic de performance énergétique (DPE))

   • Ter bepaling van de hoeveel energie die nodig is om het huis te verwarmen en hoeveel CO2 uitstoot dat oplevert.
   • Uit te voeren in alle woonhuizen, met uitzondering van die woningen die bestemd zijn om minder dan 4 maanden per jaar te worden bewoond .
   • De geldigheid : 10 jaar
   • LET OP!! Per 1 juli 2021 is de wetgeving omtrent het energielabel: energieprestatiediagnose (DPE) veranderd. (Nederlandse vertaling)

 • Zwembadbeveiliging

  • Deze ispectie is ingevoerd om te voorkomen dat een kind, jonger dan 5 jaar, alleen in het water kan gaan en om daarmee het risico van verdrinking te voorkomen. Er zijn vier veiligheidsvoorzieningen die voor dit doel zijn aangewezen: hekwerk, dekzijl, overkapping en alarm.
  • Bedoeld voor panden met een eigen zwembaden, geheel of gedeeltelijk ingegraven ( privé zwembad, camping, hotel, enz.).
  • De geldigheid : onbeperkt na installatie.
 • Afvalwaterverwerking (installation d'assainissement non collectif)

  • Bedoeld om de koper op de hoogte te stellen van de staat van de afvalwaterinstallatie van een huis en om aan te geven of de installatie voldoet aan de geldende regels / eisen.
  • Uit te voeren bij huizen die niet zijn aangsloten op het riool omdat er óf geen riool aanwezig is, óf omdat het technisch niet mogelijk is een aansluiting op het riool te realiseren.
  • Het rapport mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment van het tekenen van de 'belofte van verkoop' (la promesse de vente) of de koopactie (l'acte de vente).
 • Schimmels (mérule)

  • Informatie over het risico van de aanwezigheid van schimmels.
  • Nodig voor alle gebouwen (regio's aangegeven door de prefectuur).
  • De geldigheid : geen vaste geldigheid
 • Radongas (vanaf 1 juli 2017)

  • Ter informatie over het risico van de aanwezigheid van radongas (radioactief, reuk-  en kleurloos)
  • De betrokken gebouwen, de wijze van toezicht op en de mate van de active concentratierisico zullen worden bepaald door regelgeving (overzicht).
  • De geldigheid : n.n.b.
 • Geluidshinder luchthavens/vliegvelden

  • Een nieuwe diagnose voor kopers en huurders
  • Sinds 1 juni 2020 moet een verkoper of verhuurder een "geluidsdiagnose" stellen aan de koper of huurder als de woning zich in een geluidsblootstellingszone op de luchthaven bevindt.

Bekijk de origine lekst op :

Service Publique : Dossier Diagnostique Technique


Mentions légales

Hans Ketting (ID I@D n°55657) est un agent commercial mandataire indépendant titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France, immatriculé au RSAC de Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand sous le n° 491511127, RCP (MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD), n°127104506 30498. I@D France SAS au capital de 100 000 €, RCS Melun n°503 676 421, Adresse siège social : 1 allée de la Ferme de Varâtre - Immeuble carré Haussmann III - 77127 Lieusaint, titulaire de la Carte Professionnelle de "Transaction sur immeubles et fonds de commerce" n° CPI 7702 2018 000 028 002 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne. Responsabilité civile professionnelle GENERALI IARD n° AN260587, 2 rue PILLET WILL 75009 Paris, Garantie Financière CEGC n° 14973TRA111, 16, rue HOCHE Tour KUPKA B 92919 PARIS La Défense CEDEX (110 000 € sans manipulation de fonds). Document d’information non contractuel. Conditions modifiables sans préavis.